't Is schoone, Vlamsch te klappen

(Jean-Noël Ternynck, °Steenvoorde 1946)


Vlomsch klappen of horen klappen is lyk een oud spelding
Uut ekomt van een doze in 'n kelder of in 'n zolder
'T is een lytje oude mode maer oek een lytje schonder
Nie diere ni gekoop de tale van 'n Vlaming.

'N maendog op meets e keer 'k gaen te voete op de mart
'T is beter in 'n zomer't is schoon were om te klappen
Me drinken een teugsje kaffie eten brood nieuw ebakt
Mee oude kennissen in d'herberge me lachen.

Me klappen van 'n ouden tyd von 'n prys van de groenselen
An me kwaam in velo von Steenvoorde of Kassel
Alleman in dien tyd kunde in 'n Vlamsch zeggen:
"A 't je blieft Meneer een kilo schoone wettels !".

Docteurs en notaeris pasters en scholekosters
Klapste dikkers goe Fransch maer kunde Vlamsch verstaen
Ze waeren van 'n Westhoek en kwaam were in 'n zomer
Vare von groote scholen nulder Latin verloren !

tern2.jpg
quoted from p. 14 in:
Yser Houck, Numéro hors série (1998), Jean-Noêl Ternynck, Van de Leie ... toet de Zee (De la Lys à la Mer), 28 petites poésies en flamand et français 1996-97, 28 kleene gedichten in het Vlamsch en Fransch, v + 60 pp.

This page is created as illustration for our pages about languages spoken in Belgium (and just over the border)
Created 2003-01-19: relocated to the Combell server on 2020-10-25
Some texts may be affected by copyrights and eventually need to be removed from this server in the future
© Roger Thijs, Euro-Support, Inc.