Two versions of the map by Jo Daan (1968)
of the dialect area's in the Netherlands
and in the North of Belgium


Jo Daan (1968) comes to "28 dialects" on the map:
 
 
 • 1. Zuidhollands
 • 2. Kennemerlands
 • 3. Waterlands
 • 4. Zaans
 • 5. Westfries-Noordhollands
 • 6. Utrechts-Alblasserwaards
 • 7. Zeeuws
 • 8. Westhoeks
 • 9. Westvlaams en Zeeuwsvlaams
 • 10. Dialect van het gebied tusses West- en Oostvlaams
 • 11. Oostvlaams
 • 12. Dialect van het gebied tussen Oostvlaams en Brabants
 • 13. Zuidgelders
 • 14. Noordbrabants en Noordlimburgs
 • 15. Brabants
 • 16. Dialect van het gebied tussen Brabants en Limburgs
 • 17. Limburgs
 • 18. Veluws
 • 19. Gelders-Overijssels
 • 20. Twents-Graafschaps
 • 21. Twents
 • 22. Stellingwerfs
 • 23. Zuiddrents
 • 24. Middendrents
 • 25. Kollumerlands
 • 26. Gronings en Noorddrents
 • 27. Fries (not classified as a dialect)
 • 28. Bildts, Stadsfries, Midlands, Amelands
 

These dialectarea's are grouped though in 6 major groups:
 
 
 • 1. De noordelijk-centrale dialecten (het grootste deel van Utrecht en Noord- en Zuid-Holland tussen het IJ in het noorden en Maas en Lek in het zuiden)
 • 2. De noordwestelijke dialecten (Noord-Holland boven het IJ, de niet Friese Waddeneilanden, de kuststrook van Holland en de Zuidhollandse eilanden, zonder Goeree en Overflakkee)
 • 3. De zuidelijk-centrale dialecten (Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Noord-Brabant en zuidelijk Gelderland)
 • 4. De zuidwestelijke dialecten (West-Vlaanderen, Frans-Vlaanderen, Zeeland en de Zuidhollandse eilanden Goeree en Overflakkee)
 • 5. De noordoostelijke dialecten (Groningen, enkele noordelijke randgebieden van Friesland, Overijsel en het oosten van Gelderland)
 • 6. de zuidoostelijke dialecten (Belgisch en Nederlands Limburg en enkele Noordbrabantse dorpen)
 

mapdaan1.jpg  

mapda_lo.jpg


The map is scanned and the lists are quoted from pp. 179-180 in: Jan W. de Vries, Roland Willemyns, Peter Burger, Het Verhaal van een Taal, vijfde druk, 1995, Amsterdam, Prometheus, ISBN 90-5333-423-8, 316 pp.


mapda_vd.jpg

A variant of this map is published p. 69 in R. Belemans & J. van Thienen, "Ich kal ooch Limburgs", creatief lespakket voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, 1998, Hasselt, Provinciebestuur van Limburg , quoting "Naar: J. Daan, Dialecten, Atlas van Nederland, Amsterdam, 1968"

mapdaan2.jpg  


This page is created as illustration for our pages about languages spoken in Belgium
Some texts or pictures may be affected by copyrights and eventually need to be removed from this server in the future
Created 2000-12-29, Updated: 2003-01-13 with relocation to the tiscal server, relocated to the Combell server on 2020-10-25
© Roger Thijs, Euro-Support, Inc.