Dutch dialect areas in the 13th centuryvmn.jpg


Men lette speciaal op de formuleringen als 'Holland-Oost' e.d. tegenover 'Oost-Vlaanderen'. Bij Oost-Vlaanderen is het zo, dat het Middeleeuwse dialectgebied Oost-Vlaanderen globaal overeenkomt met de huidige provincie Oost-Vlaanderen (in de dertiende eeuw hoorde er nog het oostelijke deel van Zeeuws-Vlaanderen bij). Een provincie Oost-Holland daarentegen bestaat als zodanig niet. De middeleeuwse dialecttegenstellingen in Holland lopen niet parallel met de huidige noord-zuid onderverdeling van de provincie, maar verlopen veeleer west-oost: vandaar Holland-West en Holland-Oost.

Het hertogdom Brabant kent drie dialectgebieden:
1. Het noorden, dat niet samenvalt met de huidige provincie Noord-Brabant, maar behalve deze ook het Antwerpse en de Antwerpse Kempen omvat. Ter vermijding van misverstanden wordt hier dus niet de term Noord-Brabant, maar Brabant-Noord gebruikt.
2. Het westen van het zuidelijk deel van het hertogdom. Hier zou de term West-Brabant - in elk geval bij Nederlanders - misverstanden wekken: bij West-Brabant denkt men aan Breda-Bergenop-Zoom, terwijl de streek Mechelen-Brussel is bedoeld, vandaar de term Brabant-West.
3. Het oosten van het zuidelijk deel van het hertogdom, de streek rond Leuven, heet dan Brabant-Oost. Voor de gebruikte terminologie gelden m.m. dezelfde argumenten als bij Brabant-West. Alleen in het uiterste noordoosten is het dialect van de stad Kuik aan het Nederrijns toegewezen.

This classification may be biased by the "availability" of written Dutch from this period

vmn1.jpg
Quoted from p. xv-xvi in vol 1 of:
W.J.J. Pijnenburg, K.H. van Dalen-Oskam, K.A.C. Depuydt, T.H. Schoonheim, Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 2001, Leiden, Gopher & Leiden, Instituut voor Nederlandse Lexicologie, ISBN 90-76953-76-7 (covers the period from ca 1200 till 1300)
[vol.1] A-F, xciii + 1373 pp
[vol. 2] G-L, iv pp + pp 1375-2867
[vol. 3] M-Sijn, iv pp. + p. 2869-4354
[vol. 4] Sijs-&tcetera, iv pp. + p 4355-5823


This page is created as illustration for our pages about languages spoken in Belgium
Some texts or pictures may be affected by copyrights and eventually need to be removed from this server in the future
Created 2003-01-16, relocated to the Combell server on 2020-10-25
© Roger Thijs, Euro-Support, Inc.