Map by Te Winkel (1901)


 

 

scanned from the map facing p. 236 in "Geschiedenis der Nederlandsche Taal van Dr. J. Te Winkel, naar de tweede Hoogduitsche uitgave (1898) met toestemming van den schrijver vertaald door Dr. F. C. Wieder", 1901, Culemborg, Blom & Olivierse, iv + 245 pp. + map
About the map p. iv: "De dialectenkaart is op nieuw op steen gebracht en ook deze heeft de Auteur op een paar punten gewijzigd, terwijl gezorgd is, de kleuren meer in overeenstemming te brengen met zijne bedoeling, dan op de kaart der Hoogduitsche uitgave het geval was."


This page is created as illustration for our pages about languages spoken in Belgium
Some texts or pictures may be affected by copyrights and eventually need to be removed from this server in the future
Created 2001-01-03, tranfered to the Tiscali server on 2003-01-05, , relocated to the Combell server on 2020-10-25
© Roger Thijs, Euro-Support, Inc.