Alewis, dekke Tis; maak dats de e Wifke kris!


montze3.jpg
Dr. Jozef Langohr
° Montzen 1873-08-15
+ 1950-11-30
The postwar climate did not allow him to be buried in his home town:
... bijgezet in de familiegrond te Edegem-Grot bij Antwerpen ... had hij nochtans de voorkeur geuit in zijn geboortedorp ter aarde te worden besteld. Zijn vrienden, uitvoerders van zijn geestelijk testament, oordeelden, samen met zijn naastbestaanden, het ogenblik nog niet gekomen om zijn stoffelijk overschot naar Overmaas te brengen.

Alewis, dekke Tis; maak dats de e Wifke kris!

Alois, dikke Tist, maak dat ge een wijfje krijgt.

Anneke, Panneke, Polverpijp; mörge zönt de Pe're riip.

Anneke, panneke, pulverpijp; morgen zijn de peren rijp;

Anneke, Pänneke, Sukkermiin; davel, davel, duvel diin;
Wekke Bruet, zonder Nuet; drej, zees, nüng, uut.

Anneke, panneke, suikermijn; duw, duw, duifje dijn,
Wiggebrood, zonder nood; drie, zes, negen, uit.

Drikkes i gen Pan, Drikkes i gen Piip;
Mörge zönt de Pe're riip

Drikkes (Hendrik) in de pan, Drikkes in de pijp;
morgen zijn de peren rijp

Trinsche, Beginsche zoot op ene Steen
en reep sech alle Hane bejeen;
Du ko'amen alle Hane gelope
en wolle Trinsche Beginsche verkope.

Trijntje, begijntje, zat op een steen
en riep zich alle hanen bijeen
Toen kwamen alle hanen gelopen
en wilden Trijntje begijntje verkopen

Tien en tien en dobbele tien;
veer en ve'atech en voftien.

Tien en tien en dubbele tien,
vier en veertig en vijftien.

Glökselech Nöjjo'o'r, de Kop vol Ho'o'r;
Der Mont vol Teng en e Pak Waffelen i gen Heng.

Gelukzalig Nieuwjaar, de kop vol haar;
de mond vol tanden en 'n pak wafels in de handen.

Ko'ko'kkedaat; de Hoon haat en aaj gelaat!

Kokokedaat: de hen heeft een ei gelegd!

"Alles geet eröver", zaat de Voos, wi ze em et Ve'e'l över gene Kop trokke.

Alles gaat over, zei de vos, toen ze hem het vel over zijn kop trokken.

Müske, Müske, mauwe, ge'f mech ene nöjje, vö'ar ene auwe.

Muisje, muisje, miouwe, geef mij een nieuwe voor een ouwe.

Wanneer men 'n ouwe tand in het muizengat gooit, schenkt het muisje een nieuwe.

Has te ko'o't, kruup in ene Zak Zo'o't;
Has te wärem, kruup in ene Kattedärrem;
Has te kööl, kruup onder gen Stööl.

Heb je koud, kruip in ene zak zout;
heb je warm, kruip in ene kattedarm;
heb je koel, kruip onder een stoel.

Wie niets kent zegt "Ene Maan e'n en Geet, es alles wat ech weet", als hij niet zen Tong i ge Bet gelo'te haat.

Een man en een geit, is alles wat ik weet.
Als hij niet zijn tong in bed gelaten heeft.


Text in bold is in Montzen dialect by Dr. Jozef Langohr.
Text in italics is in Dutch as translated and commented by Dr. Langohr himself.

Orthography:
u as in German (oe in Dutch)
o' replaces "o with cedile" in the original (o as in Dutch nog)
e' replaces "e with cedile" in the original (e as in Dutch en)
ö' replaces "ö with cedile" in the original (eu in Dutch freule, French leur)

montze.jpg
Quoted pp. 48-49 from: Dr. Jozef Langohr, Va gen Weech bes a ge Graaf (Van de Wieg tot aan het Graf), folkloristisch drieluik uit het Land van Overmaas, 1956, "Ereleraar Dr. J. Langohr en Z.E.H. Dr. H. Veltmans Comité", 128 pp + pictures .

This page is created as illustration for our pages about languages spoken in Belgium (and just over the border)
Created: 2001-03-25  , updated and transferred to the tiscali server 2003-01-14, relocated to the Combell server on 2020-10-25
Some texts may be affected by copyrights and eventually need to be removed from this server in the future
© Roger Thijs, Euro-Support, Inc.