Ternat


Zjauken zag nekie proomen angen

Jantje zag eens pruimen hangen.


Zjauken zag nekie proomen angen
Zoe groet as aurn al of nie gezojjen
Zjauken au d'eir va ze te gui pikken
Pertang z vauder aun 't em verbojjen.
Jantje zag eens pruimen hangen
O! Als eieren zo groot,
't scheen dat Jantje wou gaan plukken
Schoon zijn vader 't hem verbood.

In 'n avverong s pertangs nie mnne
ptj of Tur, den ovvenir, dat iet ziet,
en uin nen boem boesjevol proomen
komt et toch op en peusse proomen niet.
Hier is, zei hij, noch mijn vader
Noch de tuinman die het ziet
Aan een boom, zo vol geladen
Mist men vijf, zeS pruimen niet.

Mui 1k wil brauf zn en lestern
En gien pikken, ik guinekik voesj
Zau'k vee en peusse proomen staut
zen, nienie, 'k auvekik mn ann van de koesj
Maar ik wil gehoorzaam wezen
en niet plukken, ik loop heen.
Zou ik om een handvol pruimen
ongehoorzaam wezen? Neen!

Zjauken gink vandui nui z vauder
Dat alles afgelsterd au achter 't gat
A kwamp m teegen al loepen
In 't ktsjken wui dat em zat.
Voort ging Jantje, maar zijn vader
die hem stil beluisterd had
kwam hem in het lopen tegen
vooraan op het middenpad.

"Kom, kom m klau Zjauken" zau z vauder.
"Mnne skeubejak, 'k guin au nekie skeirn".
"Nau zal ek vee au veel proomen
trkken want zoe ziet au vauke Zjauken grn".
Kom mijn Jantje, zei de vader.
Kom mijn kleine hartedief!
Nu zal ik u pruimen plukken.
Nu heeft vader Jantje lief.
Vauder begost uin den boem te skirn
n Zjauken grabbeln a volontee
In ne parleflienk aunn e kerfke vol en a
was skampavie iel tevree.
Daarop ging papa aan 't schudden.
Jantje raapte schielijk op.
Jantje kreeg zijn hoed vol pruimen
en liep heen in een galop.


Hieronymus Van Aiphenmaup.
146-148 in:
Robert Van der Cruys
Ejje mau verstuin?
Het sappige dialect uit de fusiegemmente Ternat.
2008This page is created as illustration for our pages about languages spoken in Belgium
Some texts may be affected by copyrights and eventually need to be removed from this server in the future

Created 2020-11-02
Euro-Support, Inc.