Map of the West-Flemish dialect area


The map is scanned from p. 313 in: Jozef Jacobs, Het Westvlaamsch van de oudste tijden tot heden, 1927, Groningen, Wolters, De Nederlandse dialecten in den loop der eeuwen, deel 1, ix + 313 pp.
The map is a mix-up of the actual situation with an historical map of the extension of West-Flemish
The map is only briefly commented in the book p. 2. The subdivisions are explained as (quote in Dutch):

 
 
  • III - Het zuidelijk oosten waar de specifieke kenteekenen van het Westvlaamsch altijd weinig talrijk zijn
  • I - Het noordelijke gedeelte (tusschen den Yser en den Brakman) waar diezelfde teekenen veel talrijker zijn
  • II - en de Yzervallei met Fransch-Vlaanderen, waar de kenschetsende elementen schier regelmatig worden aangetroffen
 


  mapjac1.jpg

mapjac2.jpg  This page is created as illustration for our pages about languages spoken in Belgium (and just over the border)
Created: 20001225, moved to the Tiscali server on 20030106, relocated to the Combell server on 2020-10-25
Some texts may be affected by copyrights and eventually need to be removed from this server in the future
© Roger Thijs, Euro-Support, Inc.