zoend'r hoend of djouw te zeg'n 
Ze loop'm zo dikke lik de blauw hoens. Ze lopen zo dik lijk de blauwe honden. (Het komt zelden voor)
E go weg lik en hoent fa  z'n stroent. Hij gaat weg lijk een hond van zijn stront. (Hij gaat weg zonder zich verder om iets te bekommeren).
At en hoend e wist, je woz ol lang e beet'n. Was het een hond geweest, je was al lang gebeten. (Gezegd tot iemand die zoekt naar iets wat dicht bij hem ligt.)
Aj oov'r d'n hoend spryngt, je moed oov'r z'n stèrt kun. Als je over de hond springt, je moet over zijn staart kunnen. (Je mag je (vooral financieel) niet te ver wagen.
E kykt lik en hoend up e zieëke koeë. Hij kijkt lijk een hond op een zieke koe. (Hij kijkt beteuterd.)
En iz e kreveerd lik en hoent. Hij is gekreveerd lijk een hond.
Aj by d'n hoent slapt, je vangt s'n vloèn. Als je bij de hond slaapt, je vangt zijn vlooien.
Je zoe ny weet'n woa d'n duuv'ls s'n hoend e smeete te geev'm. Je zou niet weten waar de duivels zijn hond een smete te geven. (Alles ligt overhoop.)
En hoent zoet rieëk'n. Een hond zou het rieken.
En i weg e goan ziend'r hound of djouw te zeg'n. Hij is weggegaan zonder hond of djouw te zeggen.
Twei hoenz an e beeèn kom moeëlik oov'reeèn. Twee honden aan een been komen moeilijk overeen.
't Cho wel kom, d'n hoent s'n stèrd iz wel e kom. Het gaat wel komen, de hond z'n staart is wel gekomen. (Je moet niet wanhopen, alles komt op zijn tijd.)
En hoend e zoet toa z'n joeng ny fing. Een hond zou daar zijn jongen niet vinden. (Alles ligt er overhoop.)
En iz hoendegieërich. Hij is hondegierig.
E goa lik e g'joagd'n hoent. Hij gaat gelijk een gejaagde hond. (Hij is gehaast.)
E god oaltyt hoendekootich te werke. Hij gaat altijd hondekotig te werk. (Hij werkt altijd in het geniep.)
Dien hoend en e mo de sproake te kort. Die hond heeft maar de sprake te kort. (Het is een vriendelijke hond.)
'k Ferstoan d'r zjuuste d'n hoent s'n koente van. Ik versta er juist de hond zijn kont van. (Ik begrijp er helemaal niets van.)
Vrouwetroan en hoendezeeèk
syn oaltyt chreeèt.
Vroewetranen en hondezeek
zijn altijd gereed.
Asjyltje Vanloèt sjoèt s'n hoentje doèt
Mei e loèt'n bolletje tweiz deur z'n holletje
Mei z loèt'n haksje tweiz deur z'n zaksje.
Achieltje Vanloot schoot zijn hondje dood
Met een loden bolletje dwars door zijn holletje
Met een loden haakje dwars door zijn zakje.
Sysje Bajul e s'n hoentje v'rloèr'n
Te Pooperyng in d'n ommegank
En me zoe'n intje moak'n van klyte
Om te zend'n nor Ingelant
Ingelant teure
Pytje V'rscheure
Juuj!
Ciesje Bailleul heeft zijn hondje verloren
Te Poperinge in de ommegang
En we zouden eentje maken van klei
Om te zenden naar Engeland
Engeland deure
Pytje Verscheure
Juuj!
De knoape en d'n hont
Z'eet'n at komt.
Mo de moarte en de katte
Z'eet'n oale stappe.
De knaap en de hond
Ze eten als het komt.
Maar de meid en de kat
Ze eten "alle stappe" (veel).

pop1.jpg


Quoted from: Willy Tillie, Spreekwoorden en Zegswijzen uit de Westhoek, At'n de woaryt secht, 't flieëgd en ast'r uut s'n gat, 1992, Poperingen Poperings Archief, D-1992-5426-1, 134 pp., excepts from pp. 97-101
This page is created as illustration for our pages about languages spoken in Belgium (and just over the border)
Updated: 1997-08-17, 2000-12-02 , updated and transferred to the tiscali server 2003-01-14, relocated to the Combell server on 2020-10-25
Some texts may be affected by copyrights and eventually need to be removed from this server in the future
© Roger Thijs, Euro-Support, Inc.