Papke, mee zijn drij kamerâote

 
  Papke, mee zijn drij kamerâote, zaote te gaoren in en vizclante.
Ze reeë nâor hulderen bâos om hem e gelukzaoleg nieuwjâor te gâon weinsche. Elk mee en grûute sigaren in hulder hûufd zaote ze te dampe dan ze malkoare nie mîer en zaoge zitte.
Zoors, die rechtover Papke zat, gevoeldege, dat den dezen altijd op zij nieuwe schoene zat te spîekele. In 't îeste en hâod hij niemendale gezeid; mâor op de duur kwamt da spelleke zijn ûuren uit.
Al mee ne kîer schoot hij in en kattekolirre:
- Gij vuile loeder, zeid hij ezûu tege Papke, ge spîekelt gestaodeg op mijn schoene!
- 'k Moe zekers op mijne spîekele, zei Papke!
 

 
 

Quoted from: G. Geerts, Voorlopers en varianten van het Nederlands, een gedokumenteerd dia- en synchroon overzicht, 1975, Leuven, Uitgeverij Acco, D/1975/0543/4, derde herziene en vermeerderde uitgave, 290 pp. This text is on pp. 265
Geerts quotes himself from: Cleppe, Gênsche prâot, Anecdoten uit de Gentsche volkstaal, 1933, p. 32.

 


This page is created as illustration for our pages about languages spoken in Belgium
Some texts may be affected by copyrights and eventually need to be removed from this server in the future
Updated: 1996-07-07, 2001-01-01, transfer to Combell server on 2020-10-26
© Euro-Support, Inc.