Drei kilo petoaters en nen halve kilo schelpeerwete

 

 
...
Hij werd op een morgen ontboden bij juffrouw Mathilde, de zuster van meneer Phalempin.
...
"Manneke, wete gij diene groenselwinkel zijn in de Dampuurtstraote?"
"Joajik, iefvrêwe Mathilde," antwoordde Evaristje stilletjes.
"Awel; ge moet doar noartoe goan en ge vroagt beleefd drei kilo petoaters en nen halve kilo schelpeerwete. Hedde mij goe verstoan, veintse?"
"Joajik, iefrêwe Mathilde."
"Goed. zeg het mij toens ne kier veure wat dadde moet hèn."
"Drei kilo petoaters en nen halve kilo schelpeerwete," zei Evaristje.
"'t Es goed, moar zeg 't mij nog ne kier, dadde 't nie vergeet!"
Tot driemaal toe moest Evaristje herhalen: "Drei kilo petoaters en nen halve kilo schelpeerwete."
"'t Es goe, goa neu moar en zegt da'n ze 't op mijn rekeninge moete schrijve. Hedde't goe verstoan?"
"Joajik, iefvrêwe Mathilde," antwoordde Evaristje, die nauwelijks zijn ongenoegen kon verbergen.
Toen hij wou weggaan, weerhield ze hem. "Awel, woar goade die commisses loaten indoen?"
"Wel, iefvrêwe Mathilde, 'k peize k-ik dat die madam dad' allemoal wel in ne papierene zak zal doen."
"Papierene zak! Papierene zak!" herhaalde ze spottend.
"Percies of da ne papierene nie kan openscheure! Ge ziet er mij uuk nie van de slimste uit, zulle!
...
"Gij luul'ke pekelteeve!" gromde hij halfluid. "Moar 'k zal eu wel hèn! ge zult mij nie veele nie mier vroage veur commisses te doen!"
...
... begaf hij zich toen braaf naar de groentewinkel. Een dikke vrouw verscheen achter de toonbank en vroeg: "Awel, manneke, wat moede gij hèn?"
Beleefd antwoordde Evaristje: "Madam, 'k moe drei kilo eerweten hèn en nen halve kilo petoaters. 't Es veur iefrêwe Mathilde, de zuster van mijnen boas, menier Fallepein. en z'hee gevroagd veur 't op heur rekeninge te zette."
Verwonderd keek de vrouw hem aan: "Wablief, manneke, drei kilo eerwete en nen halve kilo petoaters?"
"Ja, madam." bevestigde Evaristje vol overtuiging ... Omdat de vrouw de bestelling van haar jonge klant niet echt vertrouwde, dacht ze luidop: "Iefvrêwe Mathilde hee misschiens nog petoaters genoeg en ze verwacht misschiens volk da ze zuu veel eerwete moe hèn."
"Meugelijks, madam," loog Evaristje haar voor.
"Allé, oas ge zekers zijt da 't drei kilo eerwete moe zijn en nen halve kilo petoaters; mij es't gelijk, zulle!" zei de vrouw schouderophalend.
...

 

 


Quoted from: Rita Van den Dorpe, De primus van 't Half Maantje, De belevenissen van Evarist, een Gents volkskind uit de 19de eeuw, 1994, Oostakker, Uitgeverij KOJ!, D/1994/6398/3, 192 pp.; we actually quoted from pp. 82-84.
Narrative text in Dutch, dialogues in Ghent dialect
.
This page is created as illustration for our pages about languages spoken in Belgium
Some texts may be affected by copyrights and eventually need to be removed from this server in the future

Updated: 1996-07-12, 2000-12-02, transfer to Combell server on 2020-10-26
© Euro-Support, Inc.