Limburg - National Anthem

 

Waar in 't bronsgroen eikenhout

1.	Waar in 't bronsgroen eikenhout
't Nachtegaaltje zingt;
Over 't malse korenveld,
't Lied des leeuweriks klinkt;
Waar de hoorn des herders schalt,
Langs des beekjes boord;

Daar is mijn Vaderland,
Limburgs dierbaar oord!
Daar is mijn Vaderland,
Limburgs dierbaar oord!

2. Waar de brede stroom der Maas,
Statig zeewaarts vloeit;
Weeldrig sappig veldgewas,
Kostlijk groeit en bloeit;
Bloemengaard en beemd en bos,
Overheerlijk gloort.

3. Waar der vaadren schone taal,
Klinkt met heldre kracht;
Waar men kloek en fier van aard,
Vreemde praal veracht;
Eigen zeden, eigen schoon,
't Hart des volks bekoort.

4. Waar aan 't Oud Oranjehuis,
't Volk blijft hou en trouw;
Met ons roemrijk Nederland,
Eén in vreugd en trouw;
Trouw aan plicht en trouw aan God,
Heerst van Zuid tot Noord

Official anthem (in Dutch, by G. Krekelberg and H. Thyssen) of both the Netherlands Province of Limburg and the Belgian Province of Limburg.
The 4th stanza is generally not sung in Belgium.
Quoted from: Studentencodex, 1965, Leuven, KVHV, 560 pp., p. 41


This page is created as illustration for our pages about languages spoken in Belgium
Some texts may be affected by copyrights and eventually need to be removed from this server in the future

Updated: July 6 1996; Nov. 26 2000, transfer to Combell server on 2020-10-27

© Euro-Support, Inc.